2021-10-11 11:01:15

Kiến thức tình nguyện: Kỹ năng thiết yếu cần có của thủ lĩnh tình nguyện

Để một tổ chức tình nguyện phát triển bền vững, hiệu quả thì ngoài sự đóng góp, xây dựng của các tình nguyện viên trong nhóm thì người thủ lĩnh đóng một vai trò quyết định rất quan trọng đến sự thành công của nó.

3
2021-10-11 10:48:34

TÌNH NGUYỆN VIÊN CẦN YẾU TỐ GÌ?

Mỗi một hoạt động tình nguyện đều hứa hẹn mang tới rất nhiều trải nghiệm lí thú cho các tình nguyện viên. Tuy nhiên, công tác tình nguyện, giúp đỡ những người còn gặp khó khăn đôi khi cũng không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng.

3
2021-10-11 10:36:41

Bồi dưỡng kỹ năng cho các tình nguyện viên

Tình nguyện là việc làm hoàn toàn tự nguyện của mỗi cá nhân, không chỉ là mong muốn được cống hiến mà còn thể hiện tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng của những người tham gia tình nguyện (tình nguyện viên). Hằng năm, hoạt động tình nguyện thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, trong đó phần lớn là các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước.

3